+84-4-37450188

Đào tạo - Tuyển sinh

Đào tạo liên tục

Tin tức - Khoa

Tin sinh viên

Sự kiện

03/17 14

Thông báo về Sinh hoạt khoa học chủ...

Start: 08:30AM

Phòng 106 Khoa Y Dược, nhà Y1, 144 Xuân...

02/17 14

Thông báo về Hội thảo Hệ thống...

Start: 10:00PM

Phòng 201 Khoa Y Dược, nhà Y1, 144 Xuân...

Tất cả Sự kiện

Thông báo

Cán bộ Khoa

Liên kết