+84-4-37450188

Thông báo về việc tổ chức hội nghị khoa học sinh viên năm 2018

Ngày: 21/03/2018 08:26

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2018

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, nhằm khuyến khích và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên, Khoa Y Dược (ĐHQGHN) có kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học Sinh viên lần thứ 2, năm 2018 với dự kiến như sau:

  1. Thời gian dự kiến: Thứ Ba, ngày 15/5/2018, tại Nhà Y1, Khoa Y Dược
  2. Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trực thuộc Khoa Y Dược, và cán bộ giảng viên, sinh viên ĐHQGHN tham gia nghiên cứu khoa học liên quan đến các khoa học Y, Dược hoặc liên ngành khoa học sức khỏe.

Để chuẩn bị cho Hội nghị, BCN Khoa thông báo đến các sinh viên có đề tài NCKH được hỗ trợ kinh phí từ ĐHQGHN và Khoa Y Dược, hoặc từ các đề tài khác có nguyện vọng tham dự hội nghị một số nội dung sau:

  1. Các mốc thời gian đăng ký và nộp báo cáo toàn văn

- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/04/2018. Hình thức đăng ký: Tên đề tài, tên GV hướng dẫn, tên tác giả và báo cáo viên, chuyên ngành.

- Thời gian nộp báo cáo toàn văn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/4/2018. Hình thức báo cáo được thực hiện như hướng dẫn ở các Phụ lục kèm theo.

  1. Yêu cầu về sản phẩm cần nộp

- Báo cáo chưa từng được công bố trên bất cứ tạp chí trong nước/quốc tế nào.

- Nộp bản báo cáo toàn văn, bản báo cáo tóm tắt và file dạng Word (để đăng trong Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Y Dược năm 2018) có chữ ký xác nhận của GVHD (Sinh viên tự nộp cho GVHD trước hạn nộp).

- Cấu trúc báo cáo: Xem phụ lục 1

- Nộp thiết kế báo cáo dạng Poster của đề tài tương ứng.

  1. Các giải thưởng được trao tại Hội nghị

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng giám khảo, cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba (với mỗi hình thức báo cáo trên hội trường/poster). Tùy chất lượng báo cáo, một đề tài (báo cáo) có thể được trao nhiều giải thuộc các hình thức khác nhau.

  1. Địa chỉ liên hệ:

Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế, Khoa Y Dược, ĐHQGHN; Tầng 3, nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 02437.450.188 (Máy lẻ 302)

Email: khcn.smp@gmail.com

Trân trọng thông báo./.

                                                              KT.TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

                                                              PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 

 

                                                                BÙI THANH TÙNG