+84-4-37450188

Thông báo Nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Ngày: 15/03/2018 21:57

Căn cứ  Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/ 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 24/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/ 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/07/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội,

Khoa Y Dược, ĐHQGHN thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của các ngành, chuyên ngành như sau:

STT

Bộ môn

Số lượng Giáo sư /Phó Giáo sư cần bồ nhiệm (người)

1         

Bộ môn Nội

01

2         

Bộ môn Ngoại

01

3         

Bộ môn Sản phụ khoa

01

4         

Bộ môn Nhi

01

5         

Bộ môn Liên chuyên khoa (Truyền nhiễm, Y học cổ truyền, Da liễu, Tâm thần học, Thần kinh, Ung Thư, Phục hồi chức năng)

01

6         

Bộ môn Mắt và Tai mũi họng

01

7         

Bộ môn Răng hàm mặt

01

8         

Bộ môn Kỹ thuật Y học

01

9         

Bộ môn Điều dưỡng và Huấn luyện kỹ năng

01

10    

Bộ môn Y Dược học cơ sở

01

11    

Bộ môn Y dược học cộng đồng và Y dự phòng

01

12    

Bộ môn Bào chế và Công nghệ Dược phẩm

01

13    

Bộ môn Dược liệu và Dược học cổ truyền

01

14    

Bộ môn Dược lý và Dược lâm sàng

01

15    

Bộ môn Hóa dược và Kiểm nghiệm thuốc

01

Tổng cộng

15

 Khoa Y Dược, ĐHQGHN trân trọng đề nghị các nhà giáo, nhà khoa học đủ điều kiện theo quy định hiện hành có nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại ĐHQGHN nộp hồ sơ đăng ký bổ nhiệm theo danh sách sau:

  1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.
  2. Bản sao công chứng quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước.
  3. Bản sao công chứng giấy công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước.
  4. Lý lịch khoa học.
  5. Bản sao các quyết định bổ nhiệm (nếu có)
  6. Công văn đề nghị bổ nhiệm của Bộ môn, Biên bản họp Bộ môn.

Số lượng: 02 bộ.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 15/03/2018 đến hết ngày 31/03/2018.

Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận Tổ chức cán bộ, P. 308 (ThS. Thạch Phương Nhung), Khoa Y Dược, ĐHQGHN - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN.

Thông tin chi tiết xin liên hệ ThS. Thạch Phương Nhung số điện thoại (04).37450188/ 308 hoặc email: nhungpt149@gmail.com.

Trân trọng thông báo./.