Bộ môn Nhi

Bộ môn Nhi: (Department of  Pediatric)

-       Giới thiệu chung: đây là Bộ môn cơ bản của ngành Y xuyên suốt trong cả quá trình đào tạo của chương trình Bác sĩ đa khoa, đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu trong phạm vi tất cả các môn học Nhi khoa như Tim mạch, Tiêu hóa, Hô hấp, Tiết niệu, Cơ xương khớp, Nội  tiết, Chuyển hóa, thần kinh.

-      Chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS. Phạm Trung Kiên

-       Các môn học điển hình: Triệu chứng và Bệnh học, Điều trị học.