+84-4-37450188

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Trang web này và nội dung của nó có thể bảo vệ bản quyền theo luật pháp của nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM và thông qua điều ước quốc tế, các quốc gia khác. Quyền tác giả của nội dung và các tài liệu có sẵn trên trang Web này như một toàn thể được sở hữu bởi Khoa Y Dược ĐHQG...

Xem tiếp
Chính sách riêng tư

Chính sách riêng tư

SMP cam kết bảo vệ sự riêng tư của tất cả người dùng ghé thăm www.smp.vnu.edu.vn . Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật sau đây để hiểu cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bởi khi còn ở lại trên trang web này, nghĩa là bạn đồng ý với việc thu thập,...

Xem tiếp
Tập huấn công tác Thanh tra và pháp chế năm 2016

Tập huấn công tác Thanh tra và pháp chế năm 2016

Nhằm tăng cường năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ viên chức và công tác viên thực hiện công tác thanh tra và pháp chế, Ban Thanh tra và Pháp chế ĐHQGHN tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, tiếp công dân và xử lý đơn, thư năm 2016....

Xem tiếp
Thông báo tuyển dụng Giảng viên Y Dược học

Thông báo tuyển dụng Giảng viên Y Dược học

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN Y, DƯỢC HỌC smp gửi vào T5, 02/05/2015 - 11:37 Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng giảng viên trình độ Tiến sĩ trở lên, chuyên ngành Y và Dược, cụ thể như sau:

Xem tiếp