Cơ cấu tổ chức

1.Cơ cấu tổ chức

2. Ban chủ nhiệm

GS.TS.NGND Trương Việt Dũng - Chủ nhiệm Khoa

 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh - Phó chủ nhiệm

PGS.TS. Trần Bình Giang - Phó chủ nhiệm

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải

Phó chủ nhiệm

PGS.TS. Đinh Đoàn Long

  Phó Chủ nhiệm

TS. Trịnh Hoàng Hà

 Phó Chủ nhiệm

3. Phòng chức năng

3.1. Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên

PGS.TS. Phạm Trung Kiên

Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Đắc Dũng

Phó trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thị Lệ Hà

Phó Trưởng phòng

3.2. Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác Quốc tế

TS. Dương Thị Ly Hương

Trưởng phòng

TS. Vũ Thị Thơm

Phó trưởng phòng

3.3. Phòng Hành chính - Tổng hợp

TS. Đặng Đức Nhu

Trưởng phòng

ThS. Hà Thị Thanh Hương

Phó trưởng phòng

ThS. Trần Văn Thanh

Phó trưởng phòng

3.Các bộ môn

3.1.               Bộ môn chung:

*   Bộ môn Y Dược học cơ sở: (Department of  basic  Sciences in Medicine and Pharmacy)

-       Giới thiệu chung: là Bộ môn ghép của nhiều Bộ môn chuyên ngành y học cơ sở, đảm nhiệm dạy và nghiên cứu trong phạm vi 16 môn học.

-       Trưởng bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Trọng Thông

-       Các môn học điển hình: Giải phẫu, Sinh lý, Ký sinh trùng, Miễn dịch…

*   Bộ môn Y Dược cộng đồng và Y dự phòng: (Department of  public health and  Preventive Medicine)

-       Giới thiệu chung: đây là Bộ môn ghép của nhiều Bộ môn chuyên ngành độc lập, đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu trong phạm vi 13 môn học về tổ chức quản lý, y học dự phòng.

-       Trưởng bộ môn: GS. TS Trương Việt Dũng

-       Các môn học điển hình: Tổ chức và quản lý bệnh viên, Kinh tế y tế, Thiết kế nghiên cứu cộng đồng…

3.2.               Các bộ môn Y học:

*   Bộ môn Nội: (Department of  Internal Medicine)

-       Giới thiệu chung: đây là Bộ môn cơ bản của ngành Y xuyên suốt trong cả quá trình đào tạo của chương trình Bác sĩ đa khoa, đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu trong phạm vi tất cả các môn học hệ nội như Tim mạch, Tiêu hóa, Hô hấp, Tiết niệu, Cơ xương khớp, Nội  tiết, Chuyển hóa.

-       Trưởng bộ môn: PGS.TS Ngô Quý Châu

-       Các môn học điển hình: Triệu chứng học nội khoa, Bệnh học nội khoa…

*   Bộ môn Ngoại: (Department of  surgical Medicine)

-       Giới thiệu chung: đây là Bộ môn cơ bản của ngành Y xuyên suốt trong cả quá trình đào tạo của chương trình Bác sĩ đa khoa đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu trong phạm vi tất cả các môn học hệ ngoại như Tim mạch, Tiêu hóa, Hô hấp, Tiết niệu, xương khớp, Thần kinh – sọ não, chấn thương và chỉnh hình.

-       Trưởng bộ môn: PGS.TS Trần Bảo Long

-       Các môn học điển hình: Triệu chứng học ngoại khoa, Bệnh học ngoại khoa…

*   Bộ môn Sản phụ khoa: (Department of  Obstetrics and Gynecology)

-       Giới thiệu chung: đây là Bộ môn cơ bản của ngành Y xuyên suốt trong cả quá trình đào tạo của chương trình Bác sĩ đa khoa, đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu trong phạm vi tất cả các môn học sản phụ khoa như sản thường, sản bệnh, Hiếm muộn, các bệnh về phần phụ, sơ sinh.

-       Trưởng bộ môn: PGS.TS Trần Bảo Long

-       Các môn học điển hình: Triệu chứng và Bệnh học, Điều trị học.

*   Bộ môn Nhi: (Department of  Pediatric)

-       Giới thiệu chung: đây là Bộ môn cơ bản của ngành Y xuyên suốt trong cả quá trình đào tạo của chương trình Bác sĩ đa khoa, đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu trong phạm vi tất cả các môn học Nhi khoa như Tim mạch, Tiêu hóa, Hô hấp, Tiết niệu, Cơ xương khớp, Nội  tiết, Chuyển hóa, thần kinh.

-       Trưởng bộ môn: PGS.TS Phạm Trung Kiên

-       Các môn học điển hình: Triệu chứng và Bệnh học, Điều trị học.

*   Bộ môn liên chuyên khoa : (Department of  The multi specialty)

-       Giới thiệu chung: đây là Bộ môn ghép của 11 Bộ môn chuyên ngành thuộc lĩnh vực chuyên khoa hẹp, đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu trong phạm vi các môn học về triệu chứng, bệnh học và điều trị học của các chuyên khoa hẹp trong chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa.

-       Trưởng bộ môn: PGS.TS Nguyễn Hữu Sáu

-       Các môn học điển hình: Chuyên khoa Đông y, Chuyên khoa Da liễu, Chuyên khoa Thần kinh…

*   Mắt và Tai Mũi Họng: (Department of  Opthalmology and Otorhinolaryngology)

-       Giới thiệu chung: đây là Bộ môn ghép của hai Bộ môn chuyên ngành thuộc lĩnh vực chuyên khoa sâu vùng đầu mặt cổ, đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu trong phạm vi các môn học về triệu chứng, bệnh học và điều trị học của các chuyên khoa sâu trong chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa.

-       Trưởng bộ môn: PGS.TS Nguyễn Đình Phúc

-       Các môn học điển hình: Chuyên khoa Tai – Mũi – Họng, Chuyên khoa Mắt.

*   Bộ môn Răng hàm mặt: (Department of  Odontology)

-       Giới thiệu chung: đây là Bộ môn ghép của nhiều Bộ môn chuyên ngành thuộc lĩnh vực Răng – Hàm – Mặt, đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu trong phạm vi các môn học.

-       Trưởng bộ môn: PGS.TS Phạm Dương Châu

-       Các môn học điển hình: Nha cơ sở, Điều trị, Hàm mặt.

*   Bộ môn Kỹ thuật y học: (Department of  Medical technologies)

-       Giới thiệu chung: đây là Bộ môn ghép của nhiều Bộ môn chuyên ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật y học, đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu trong phạm vi một số môn học.

-       Trưởng bộ môn: PGS.TS Phạm Minh Thông

-       Các môn học điển hình: Kỹ thuật Y học hiện đại, Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh y học, Kỹ thuật y Y học hạt nhân.

*   Bộ môn Điều dưỡng và huấn luyện kĩ năng: (Department of  Nursing and skills training)

-       Giới thiệu chung: đây là Bộ môn ghép của nhiều Bộ môn chuyên ngành thuộc lĩnh vực huấn luyện kỹ năng tiền lâm sàng, kỹ năng khám chữa bệnh trên mô hình trước khi thực hành trên người bệnh như  Kỹ năng giao tiếp khai thác các triệu chứng cơ năng; Kỹ năng khám bệnh; Kỹ năng thực hiện các thủ thuật trong điều trị; Kỹ năng chăm sóc người bệnh,…

-       Trưởng bộ môn: TS Lê Thị Bình

-       Các môn học điển hình: Điều dưỡng cơ bản, Tâm lý lâm sàng.

 

3.3.               Các bộ môn Dược học:

*   Bộ môn Hóa dược và Kiểm nghiệm thuốc: (Department of  Pharmaceutical Chemistry and Drug Quality Control)

-       Giới thiệu chung: là Bộ môn ghép của nhiều Bộ môn chuyên ngành thuộc lĩnh vực Hóa dược và Kiểm nghiệm thuốc, đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu trong phạm vi 5 môn học.

-       Trưởng bộ môn: GS.TSKH. Phan Đình Châu

-       Các môn học điển hỉnh: Hóa dược, Kiểm nghiệm thuốc…

*   Bộ môn Dược lý và Dược lâm sàng: (Department of  Pharmacology and Clinical Pharmacy)

-       Giới thiệu chung: là Bộ môn ghép của nhiều Bộ môn chuyên ngành thuộc lĩnh vực Dược lý học và Dược lâm sàng, đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu trong phạm vi 6 môn học.

-       Trưởng bộ môn: PGS.TS. Vũ Mạnh Hùng

-       Các môn học điển hình: Hệ thống dược bệnh viện và thực tập bệnh viện, Dinh dưỡng trong điều trị…

*   Bộ môn Bào chế và Công  nghệ Dược phẩm: (Department of  Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology)

-       Giới thiệu chung: là Bộ môn ghép của nhiều Bộ môn chuyên ngành thuộc lĩnh vực bào chế Công  nghệ Dược phẩm, đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu trong phạm vi 10 môn học.

-       Trưởng bộ môn: PGS.TS.  Nguyễn Thanh Hải

-       Các môn học điển hình: Sinh dược học, Bào chế và công nghệ dược phẩm., Công nghệ sinh học dược…

*   Bộ môn Dược liệu và Dược học Cổ truyền: (Department of  Pharmacognosy and Traditional Medicines)

-       Giới thiệu chung: là Bộ môn ghép của nhiều Bộ môn chuyên ngành thuộc lĩnh vực Dược liệu và Dược học Cổ truyền, đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu trong phạm vi 5 môn học.

-       Trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Duy Thuần

-       Các môn học điển hình: Tài nguyên cây thuốc, Thực vật và Dược liệu…