+84-4-37450188

Cấp học bổng SEE-RESPONSIBLY của tổ chức Helvietmed

Ngày: 25/07/2016 07:00

HỌC BỔNG CẤP KHOA

Thông báo

V/v Cấp học bổng SEE-RESPONSIBLY của tổ chức Helvietmed -Thụy Sĩ cho sinh viên ngành Y

 

Helvietmed là tổ chức phi tôn giáo, phi chính trị và phi lợi nhuận của Thụy Sĩ, được thành lập bởi những bác sĩ Thụy Sĩ gốc Việt và những người bạn có chung niềm yêu thích với Việt Nam và những hoạt động từ thiện. Mục đích chính của Helvietmed là phối hợp với các tổ chức (trường đại học, bệnh viện…), trong đó có khoa Y Dược, ĐHQGHN; nhằm đẩy mạnh các vấn đề về sức khỏe, giáo dục và nghiên cứu tại Việt Nam.

Trong rất nhiều các hoạt động phong phú của Helvietmed, dự án SEE-RESPONSIBLY (Scholarship to Encourage an Elite by Responsibility) mong muốn hỗ trợ 5 sinh viên/năm ngành Y của Khoa Y Dược - ĐHQGHN học bổng nhằm chi trả học phí trong suốt quá trình học đại học. Mục tiêu hướng tới của học bổng là:

- Khuyến khích năng lực chuyên ngành và hoạt động xã hội của những thầy thuốc tương lai, cũng như trách nhiệm của họ với cộng đồng.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho những sinh viên tài năng ngành Y có hoàn cảnh kinh tế và xã hội khó khăn.

  1. Tiêu chuẩn xét duyệt học bổng:

Để được xét học bổng, những ứng viên ngành Y cần có đầy đủ những điều