+84-4-37450188

Về việc nhận tiền cấp trợ xã hội kỳ II năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Khoa Y Dược

Ngày: 18/04/2017 21:26

  1. Danh sách SV hưởng trợ cấp xã hội (danh sách đính kèm)
  2. Số tiền: 15.720.000 (Mười năm triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng)
  3. Thời gian và địa điểm nhận tiền:

- Thời gian:    Từ ngày 24/4/2017 đến ngày 28/4/2017

                         + Buổi sáng:              Từ 8h30 đến 11h30

                         + Buổi chiều:            Từ 14h00 đến 16h30

- Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính - P.304 nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Yêu cầu sinh viên đến nhận đúng thời gian và photo 01 bản thẻ sinh viên (mang thẻ gốc đối chiếu) để nhận tiền. Quá thời hạn trên phòng Kế hoạch Tài chính sẽ khóa sổ và kết chuyển các khoản tiền không được nhận về ngân quỹ của Khoa.