+84-4-37450188

Thông báo về Chương trình tuyển dụng toàn cầu tập đoàn Lotte kỳ 1 năm 2017

Ngày: 25/04/2017 02:20

 
Chương trình tuyển dụng hướng đến sinh viên sắp tốt nghiệp tại Hà Nội, đặcbiệt là các trường Lotte trao học bổng. Trong kỳ 1 năm 2017:
- Tại Hà Nội, công ty Lotte Department Store phụ trách tuyển dụng
- Tại Hồ Chí Minh, công ty Lotteria và Lotte Mart phụ trách tuyển dụng
- Tại Đà Nẵng, công ty Lotte Duty Free phụ trách tuyển dụng
Thông tin chi tiết về chương trình như file đính kèm.