+84-4-37450188

Tuyển dụng thực tập sinh tại Vingroup

Ngày: 05/05/2017 03:11

Về vị trí thực tập, yêu cầu, trách nhiệm, quyền lợi: Theo file đính kèm
Hồ sơ: CV viết bằng tiếng Việt
Hạn nộp hồ sơ: chậm nhất là ngày 30/5/2017
Mọi thắc mắc và hồ sơ xin gửi về: vintalent@vingroup.net
hoặc liên hệ để được hỗ trợ với
 
Chị TRẦN NGỌC DIỆP
 
Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Tài năng Việt Nam – VinTALENT
 
[T] (+84 4) 3975 6699 (5349)
 
[M] 0934218487