+84-4-37450188

Thông báo về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017

Ngày: 17/05/2017 22:30

  1. Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kì I năm học 2016 - 2017:

STT

Họ và tên

Mã SV

Khóa

Lớp

 Số tiền

1

Bùi Thị Hoài Thu

12100175

QH.2012.Y

Y đa khoa

5.350.000

2

Nguyễn Tuấn Anh

12100177

QH.2012.Y

Y đa khoa

   5.350.000

3

Đỗ Hoàng Quốc Chinh

12100185

QH.2012.Y

Y đa khoa

   5.350.000

4

Nguyễn Thị Hương Giang

12100009

QH.2012.Y

Dược học

5.100.000

5

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

12100048

QH.2012.Y

Dược học

5.100.000

6

Bùi Sơn Nhật

12100031

QH.2012.Y

Dược học

5.100.000

7

Nguyễn Xuân Tùng

12100050

QH.2012.Y

Dược học

5.100.000

8

Nguyễn Thị Mến

13100129

QH.2013.Y

Y đa khoa

5.100.000

9

Nguyễn Thanh Hương

13100122

QH.2013.Y

Y đa khoa

5.100.000

10

Trần Thị Lệ

13100154

QH.2013.Y

Y đa khoa

5.100.000

11

Đặng Thị Thùy

13100029

QH.2013.Y

Dược học

5.100.000

12

Trần Mai Anh

13100003

QH.2013.Y

Dược học

5.100.000

13

Phạm Minh Lanh

14100114

QH.2014.Y

Y đa khoa

5.350.000

14

Nguyễn Hồng Vương

14100141

QH.2014.Y

Y đa khoa

5.350.000

15

Bùi Tiến Thành

14100131

QH.2014.Y

Y đa khoa

5.350.000

16

Nguyễn Thị Hà

14100009

QH.2014.Y

Dược học

5.350.000

17

Trần Thị Ngọc Hà

14100046

QH.2014.Y

Dược học

5.100.000

18

Nguyễn Thị Thu Thảo

14100031

QH.2014.Y

Dược học

5.100.000

19

Phùng Thế Thông

15100303

QH.2015.Y

Y đa khoa

5.350.000

20

Hoàng Thị Như

15100185

QH.2015.Y

Y đa khoa

5.100.000

21

Hoàng Thu Huyền

15100168

QH.2015.Y

Y đa khoa

5.100.000

22

Bùi Thị Yến

15100336

QH.2015.Y

Dược học

5.100.000

23

Nguyễn Như Sơn

16100045

QH.2016.Y

Y đa khoa

5.350.000

24

Hà Thị Thu Thương

16100049

QH.2016.Y

Y đa khoa

5.350.000

25

Nguyễn Minh Nghĩa

16100035

QH.2016.Y

Y đa khoa

5.100.000

26

Lê Thị Xuân Quỳnh

16100043

QH.2016.Y

Y đa khoa

5.100.000

27

Bùi Hồng Sơn

16100114

QH.2016.Y

Dược học

5.350.000

28

Nguyễn Thị Hiền

16100080

QH.2016.Y

Dược học

5.350.000

29

Nguyễn Thị Thanh Hoa

16100084

QH.2016.Y

Dược học

5.350.000

30

Nguyễn Phương Thảo

16100115

QH.2016.Y

Dược học

5.100.000

 

Cộng

 

 

 

156.250.000

Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng.

  1. Thời gian và địa điểm nhận học bổng:

- Thời gian:    Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 31/5/2017

                         - Buổi sáng: Từ 8h30 đến 11h30

                         - Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00

- Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính - P.304 nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Yêu cầu sinh viên đến nhận đúng thời gian và photo 01 bản thẻ sinh viên (mang thẻ gốc đối chiếu) để nhận tiền. Quá thời hạn trên phòng Kế hoạch Tài chính sẽ khóa sổ và kết chuyển các khoản tiền không được nhận về ngân quỹ của Khoa.