+84-4-37450188

Canon - Chắp cánh nhân tài"

Ngày: 21/08/2017 21:59

Căn cứ công văn của Thành đoàn Hà Nội, Đoàn ĐHQGHN đề nghị các đơn vị rà soát, giới thiệu sinh viên đảm bảo các tiêu chuẩn để xét chọn nhận học bổng (chi tiết tại công văn đính kèm), Bài test
 
 
Lưu ý: Hồ sơ (bao gồm bản cứng và file mềm) gửi về Đoàn ĐHQGHN qua địa chỉ email doandhqghn@gmail.com  trước 10h00 ngày 28/8/2017 (thứ Hai). 
 
Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên, kính đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai và nộp hồ sơ về Văn phòng HSV ĐHQGHN đúng thời hạn. Sau thời gian trên, VP sẽ không nhận hồ sơ.
 
 
Xin trân trọng cảm ơn!