+84-4-37450188

Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2017-2018.

Ngày: 02/09/2017 02:16

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc (gọi là học bổng Posco) năm học 2017-2018 cho sinh viên của ĐHQGHN như sau:

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Là sinh viên đại học hệ chính quy.

- Năm học 2016 - 2017 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

+ Đối với sinh viên năm thứ 4: Đáp ứng yêu cầu trên và đã từng được nhận học bổng Posco trong thời gian học đại học.

+ Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

- Ưu tiên sinh viên đã được nhận học bổng này năm học trước, nếu vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của chương trình học bổng.

  1. Trị giá học bổng: 500 USD/sinh viên/năm học.
  2. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 20 sinh viên.

TT

Đơn vị đào tạo

Số lượng

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

2

2

Trường ĐH KH XH&NV

4

3

Trường ĐH Ngoại ngữ

4

4

Trường ĐH Công nghệ

2

5

Trường ĐH Kinh tế

2

6

Trường ĐH Giáo dục

(Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử)

2

7

Khoa Luật

2

8

Khoa Y dược

2

Tổng cộng

20

Lưu ý: (*) Các đơn vị khi xét chọn và đề cử danh sách sinh viên đảm bảo tỉ lệ nam/nữ là 50%.

 

  1. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm năm học 2016 - 2017 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo. (Đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2017).

- Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bằng tiếng Anh và tiếng Việt - theo mẫu);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng, có độ dài không quá 2 trang A4;

- Bài viết tìm hiểu về học bổng Posco và Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc, có độ dài không quá 2 trang A4.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Đăng ký học bổng Posco năm học 2017-2018, Họ và tên, Ngày sinh, Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng đến ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên), đồng thời gửi danh sách đến địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 12/9/2017.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình
học bổng này.

          Trân trọng thông báo./.