+84-4-37450188

Thông báo

Chương trình học tập kinh nghiệm ASEAN lần thứ nhất năm 2017 (AELP 2017)

Chương trình học tập kinh nghiệm ASEAN lần thứ nhất năm 2017 (AELP 2017)

Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thư mời của Ban Thư ký Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) về việc đề nghị cử sinh viên có khả năng giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh, có nhu cầu giao lưu, tìm hiểu về các vấn đề kinh tế, xã hội khu vực tham dự Chương trình học tập kinh nghiệm ASEAN lần thứ nhất năm 2017 (AELP 2017)

Xem tiếp
Chương trình thực tập cho sinh viên tại SEAMEO

Chương trình thực tập cho sinh viên tại SEAMEO

Thực hiện công văn số 1922/ĐHQGHN - HTPT ngày 12/6/2017 về việc Chương trình thực tập cho sinh viên tại SEAMEO. NHận được thông tin từ Tổ chức Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) về chương trình thực tập cho sinh viên tại các Trung tâm và Ban Thư ký của SEAMEO. Chương trình thực hiện nhằm tạo cho sinh viên cơ hội được học tập thông qua các trải nghiệm thực tế công việc mang...

Xem tiếp