+84-4-37450188

Thông báo

Ngày hội Giáo dục Đại học quốc tế tại Việt Nam năm 2017

Ngày hội Giáo dục Đại học quốc tế tại Việt Nam năm 2017

Tiếp nối thành công của chương trình Ngày hội Giáo dục Đại học quốc tế tại Việt Nam (International Higher Education Day in Vietnam - IHED) năm 2016, Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức chương trình IHED Vietnam 2017 với mục tiêu mang đến hỗ trợ tối đa về thông tin và kết nối cho 2 nhóm đối tượng: ứng viên học bổng NSNN, ứng viên đang tìm kiếm các...

Xem tiếp