+84-4-37450188

Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

Căn cứ CV số 926/ĐHNN-ĐT ngày 14/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về Kế hoạch thi sát hạch trình độ ngoại ngữ cho sinh viên khóa QH.2019 trong ĐHQGHN. Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch thi sát hạch trình độ ngoại ngữ để phân loại đầu vào cho sinh viên khóa QH.2019.Y như sau:

Xem tiếp