+84-4-37450188

TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2018-2019

Ngày: 20/01/2018 04:53

KHOA Y DƯỢC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 
HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2018 – 2019

1. Chỉ tiêu tuyển sinh (Mã số trường: QHY)
1.1. Ngành Dược học: 
+ Mã số 7720201

+ Chỉ tiêu tuyển sinh: 100
+ Tổ hợp điểm bài/môn thi xét tuyển: Toán, Lý, Hóa 
+ Học phí: Theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP, ngày 14/5/2010, của Thủ tướng Chính phủ
1.2. Ngành Y đa khoa
+ Mã số 7720101

+ Chỉ tiêu tuyển sinh: 100
+ Tổ hợp điểm bài/môn thi xét tuyển: Toán, Hóa, Sinh 
+ Học phí: Theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP, ngày 14/5/2010, của Thủ tướng Chính phủ
1.3. Ngành Răng Hàm Mặt (chương trình chất lượng cao)
+ Mã số 7720601CLC

+ Chỉ tiêu tuyển sinh: 50
+ Tổ hợp điểm bài/môn thi xét tuyển: Toán, Hóa, Sinh, Anh văn (môn điều kiện, đạt từ 4/10 điểm trở lên).
+ Học phí: Thu học phí tương ứng theo chất lượng đào tạo.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Tuyển sinh các đối tượng đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có chứng chỉ quốc tế A – Level.

- Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh
- Ngành Dược học và Y đa khoa: Sử dụng tổng điểm số của tổ hợp điểm 3 bài/môn thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển theo thứ tự từ cao đến thấp và theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng cho đến hết chỉ tiêu. 

- Ngành Răng Hàm Mặt: Sử dụng tổng điểm số của tổ hợp điểm 4 bài/môn thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển theo thứ tự từ cao đến thấp và theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng cho đến hết chỉ tiêu. 
Trong trường hợp có thí sinh có cùng tổng số điểm nhưng hết chỉ tiêu, sẽ xét thêm điểm môn Toán, môn Ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia để ưu tiên lựa chọn.
4. Tổ chức tuyển sinh
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định chung của ĐHQGHN.

- Thời gian công bố kết quả tuyển sinh: Theo quy định chung của ĐHQGHN.
5. Chính sách ưu tiên
5.1. Tuyển thẳng:
tuyển thẳng 05 chỉ tiêu các thí sinh đạt một trong các điều kiện sau:

+ Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Hóa học (đối với ngành Dược học), môn Sinh học (đối với ngành Y đa khoa và Răng hàm mặt).
+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học (đối với ngành Dược học), môn Sinh học (đối với ngành Y đa khoa và Răng hàm mặt).
+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia, với các đề tài thuộc lĩnh vực gần với ngành Y, Dược; Hội đồng tuyển sinh Khoa Y Dược sẽ xem xét cụ thể đề tài thí sinh đoạt giải để quyết định.
+ Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu, trong trường hợp có thí sinh cùng giải nhưng hết chỉ tiêu, sẽ xét thêm điểm bài thi Toán, bài thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.
5.2. Ưu tiên xét tuyển: Không hạn chế số lượng các thí sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng trên đây nhưng không dùng quyền tuyển thẳng. Thí sinh diện ưu tiên xét tuyển phải đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của tổ hợp điểm các bài/môn xét tuyển theo quy định.
6. Lệ phí đăng ký xét tuyển 
Theo quy định của Bộ GD&ĐT và Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Liên hệ
Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
• Điện thoại: +84-4-37450188; phòng Đạo tạo & Công tác Học sinh Sinh viên: máy lẻ 301.
• Email: sdh.smp@gmail.com Website: smp.vnu.edu.vn

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Thanh Hải