+84-4-37450188

Tuyển sinh đào tạo liên tục

tuyển sinh lớp nắn chỉnh nha cơ bản khóa 3

tuyển sinh lớp nắn chỉnh nha cơ bản khóa 3

Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp “Nắn chỉnh nha cơ bản” như sau:

Xem tiếp
Tuyển sinh lớp

Tuyển sinh lớp

Tuyển sinh lớp" Thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu" khóa 18

Xem tiếp