+84-4-37450188

Tuyển sinh đào tạo liên tục

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH TAI MŨI HỌNG CƠ BẢN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH TAI MŨI HỌNG CƠ BẢN

Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-TCCB ngày 20 tháng 05 năm 2010 của Giám đốc ĐHQGHN về việc thành lập Khoa Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; - Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; - Căn cứ thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 08 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đào...

Xem tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP NỘI SOI TAI MŨI HỌNG TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TAI MŨI HỌNG THÔNG THƯỜNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP NỘI SOI TAI MŨI HỌNG TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TAI MŨI HỌNG THÔNG THƯỜNG

Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-TCCB ngày 20 tháng 05 năm 2010 của Giám đốc ĐHQGHN về việc thành lập Khoa Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; - Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; - Căn cứ thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 9 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đào...

Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh lớp điện tâm đồ cơ bản khóa 12

Thông báo tuyển sinh lớp điện tâm đồ cơ bản khóa 12

Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-TCCB ngày 20 tháng 05 năm 2010 của Giám đốc ĐHQGHN về việc thành lập Khoa Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Căn cứ thông tư số 09/2008/TT-BYT ban hành ngày 01 tháng 08 năm 2008 của Bộ Y tế về Hướng dẫn việc kết hợp giữa cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân...

Xem tiếp