+84-4-37450188

Đào tạo liên tục

TUYỂN SINH  LỚP THẨM MỸ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LASER, TẾ BÀO GỐC TRONG CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU KHÓA 21

TUYỂN SINH LỚP THẨM MỸ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LASER, TẾ BÀO GỐC TRONG CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU KHÓA 21

Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và Bệnh viện Da liễu Hà Nội phối hợp tuyển sinh lớp “Thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu” như sau:

Xem tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  LỚP CHĂM SÓC DA THẨM MỸ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CHĂM SÓC DA THẨM MỸ

Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp “Chăm sóc da thẩm mỹ” như sau:

Xem tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  LỚP ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN KHÓA 8

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN KHÓA 8

Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp “Điện tâm đồ cơ bản” khóa 8. Sau khóa học, học viên có khả năng : Trình bày được nguyên lý và quy trình ghi điện tâm đồ; Sử dụng máy ghi điện tâm đồ và thực hiện ghi kỹ thuật ghi điện tâm đồ thành thạo; Phân tích được bản ghi điện tâm đồ bình thường và điện tâm đồ trong một số bệnh lý tim mạch thường gặp;...

Xem tiếp
Tuyển sinh lớp thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu khóa 20

Tuyển sinh lớp thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu khóa 20

- Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và Bệnh viện Da liễu Hà Nội phối hợp tuyển sinh lớp “Thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu” . Khóa học cho các đối tượng là Bác sĩ đang công tác...

Xem tiếp