+84-4-37450188

Đào tạo liên tục

Thông báo tuyển sinh lớp quản lý bệnh viên

Thông báo tuyển sinh lớp quản lý bệnh viên

Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp “Quản lý bệnh viện” như sau:

Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viên

Thông báo tuyển sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viên

Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; - Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp “Quản lý chất lượng bệnh viện” như sau:

Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh lớp phương pháp dạy học lâm sàng

Thông báo tuyển sinh lớp phương pháp dạy học lâm sàng

Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp “Phương pháp dạy – học lâm sàng” như sau:

Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh lớp siêu âm tổng quát

Thông báo tuyển sinh lớp siêu âm tổng quát

Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp “Siêu âm tổng quát” như sau:

Xem tiếp
TUYỂN SINH  LỚP THẨM MỸ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LASER, TẾ BÀO GỐC TRONG CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU KHÓA 25

TUYỂN SINH LỚP THẨM MỸ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LASER, TẾ BÀO GỐC TRONG CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU KHÓA 25

Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và Bệnh viện Da liễu Hà Nội phối hợp tuyển sinh lớp “Thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu” như sau:

Xem tiếp