+84-4-37450188

Đào tạo liên tục

TUYỂN SINH  LỚP THẨM MỸ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LASER, TẾ BÀO GỐC TRONG CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU KHÓA 22

TUYỂN SINH LỚP THẨM MỸ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LASER, TẾ BÀO GỐC TRONG CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU KHÓA 22

Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và Bệnh viện Da liễu Hà Nội phối hợp tuyển sinh lớp “Thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu” như sau:

Xem tiếp
TUYỂN SINH  LỚP IMPLANT NHA KHOA CƠ BẢN KHÓA 9

TUYỂN SINH LỚP IMPLANT NHA KHOA CƠ BẢN KHÓA 9

Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp “Implant nha khoa cơ bản” như sau:

Xem tiếp
TUYỂN SINH  LỚP PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC Y HỌC KHÓA 18

TUYỂN SINH LỚP PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC Y HỌC KHÓA 18

Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp “Phương pháp dạy – học y học” như sau:

Xem tiếp
TUYỂN SINH LỚP NẮN CHỈNH NHA CƠ BẢN KHÓA 3

TUYỂN SINH LỚP NẮN CHỈNH NHA CƠ BẢN KHÓA 3

Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp “Nắn chỉnh nha cơ bản” như sau:

Xem tiếp