+84-4-37450188

Đào tạo - Tuyển sinh

Tin tức - Khoa

Tin sinh viên

Đào tạo liên tục

Sự kiện

05/18 07

Lễ công bố và trao quyết định...

Start: 02:15PM

P201 Nhà Y1, Khoa Y Dược ĐHQGHN

05/18 07

Hội thảo khoa hoc Từ nghiên cứu đến...

Start: 08:00AM

Hội trường tầng 1 Sunwah Ulis, Tòa nhà...

Tất cả Sự kiện
tap-chi-khoa-hoc-y-duoc

Thông báo

Điểm tin Y Dược

Cán bộ Khoa

thong-tin-viec-lam
office-y-duoc

Liên kết

Chỉ đường