+84-4-37450188

Sinh viên khóa 1 Khoa Y Dược, ĐHQGHN bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp

Ngày: 28/06/2017 20:19

SINH VIÊN KHÓA I,
KHOA Y DƯỢC ĐHQGHN BẢO VỀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


Khoa Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội, thành lập theo Quyết định số 1507/QĐ-TCCB, ngày 20/5/2010, của Giám đốc ĐHQGHN với tinh thần phát huy truyền thống đào tạo Y Dược của Đại học Đông Dương, đi đầu trong đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ khoa học. Phương châm của Khoa là xây dựng một môi trường an toàn, thân thiện, tiên tiến, trong đào tạo và nghiên cứu khoa học sức khỏe; hướng tới đào tạo các bác sĩ, dược sĩ có đạo đức, có trách nhiệm xã hội, đáp ứng cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, có khả năng nghiên cứu sáng tạo và hội nhập quốc tế.
Sau hai năm chuẩn bị, năm 2012 Khoa tuyển sinh khóa thứ nhất (gồm 51 em sinh viên ngành Dược học và 47 em sinh viên ngành Y Đa Khoa). Trong 5 năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo và giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các Ban chức năng của ĐHQGHN, các em sinh viên đã được học tập dưới sự hướng dẫn của nhiều thày cô, nhiều nhà khoa học thuộc Khoa Y Dược và các trường và đơn vị thành viên của ĐHQGHN (trường đại học Khoa học Tự nhiên, trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường đại học Ngoại ngữ, viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, trung tâm Dự báo nguồn Nhân lực …); các thày cô và các nhà khoa học đến từ các đơn vị ngoài ĐHQGHN (Bộ Y tế, Học viện Quân Y, trường đại học Dược Hà Nội, trường đại học Y Hà Nội, các bệnh viện, công ty Dược và nhiều đơn vị khác…). Đến ngày 20 và 21 tháng 6 năm 2017, 51 em sinh viên ngành Dược học đã bước vào thi môn học cuối, đó là bảo về Khóa luận tốt nghiệp.
Trong lễ khai mạc đợt bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên khóa thứ nhất, PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải cho biết khóa luận tốt nghiệp được coi là một môn học bắt buộc với tất cả các em sinh viên. Trong môn học này, các em đã được học lý thuyết về phương pháp nghiên cứu khoa học; đã xây dựng đề cương và triển khai nghiên cứu thực nghiệm một đề tài khoa học; đã hoàn thành viết quyển khóa luận và hôm nay sẽ báo cáo các kết quả nghiên cứu của bản thân trước các thày cô trong các hội đồng.
Chấm khóa luận tốt nghiệp cho các em khóa một được Khoa tổ chức trang trọng với 3 Hội đồng, mỗi Hội đồng gồm 5 nhà khoa học. Các thành viên của các Hội đồng đều là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đến từ Bộ Y tế, Học Viện Quân Y, trường đại học Dược Hà Nội, các viện nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Y Tế và các thày cô thuộc Khoa Y Dược ĐHQGHN.
Qua bài thi cuối khóa này, chắc chắn rằng các em sinh viên sẽ trưởng thành thêm, tự tin hơn khi đón nhận danh hiện Dược sĩ đại học, vững bước trong quá trình góp sức xây dựng đất nước, phát triển khoa học và xây dựng sự nghiệp cho bản thân trong tương lai.
KHOA Y DƯỢC, ĐHQGHN