+84-4-37450188

KHOA Y DƯỢC TUYỂN NGHIÊN CƯU VIÊN NĂM 2017

Ngày: 28/07/2017 23:52

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU VIÊN
Nhóm “Nghiên cứu Phát triển Thuốc”, Khoa Y Dược, ĐHQGHN tuyển dụng nghiên cứu viên năm 2017 với các tiêu chí sau:
I. Điều kiện đăng ký dự tuyển
– Tuổi dự tuyển: từ 20 đến dưới 40 tuổi.
– Quốc tịch: mang Quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.
– Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
II. Số lượng và vị trí việc làm cần tuyển
- Tuyển 10 nghiên cứu viên.
- Làm việc trong nhóm “Nghiên cứu Phát triển Thuốc”, Khoa Y Dược, ĐHQGHN.
III. Tiêu chuẩn
– Thể chất: Đủ sức khỏe để làm việc.
– Có bằng Dược sĩ loại khá trở lên.
– Tin học: trình độ B.
– Ngoại ngữ: trình độ B1 trở lên.
IV. Hồ sơ dự tuyển
– Đơn đăng ký dự tuyển có dán ảnh (bản viết tay theo mẫu số 1 của Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ);
– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai);
– Bản sao giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân;
– Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
– Bản sao công chứng các loại giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);
– Giấy chứng nhận sức khỏe do Bệnh viện huyện, thành phố hoặc tương đương trở lên cấp và có thời hạn không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
– 02 ảnh 4×6 chụp không quá 06 tháng (ghi rõ họ tên, ngày sinh) và 02 phong bì (có dán tem và ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận).
V. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ
– Thời hạn nhận hồ sơ: từ 15/7/2017 đến 16h30’ ngày 30/8/2017 (trong giờ làm việc hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật).
– Địa điểm nộp hồ sơ: phòng Tổ chức Hành chính, Khoa Y Dược, ĐHQGHN; nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội.
– Hồ sơ dự tuyển không trả lại.
– Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ (không nhận hồ sơ do người khác nộp thay, không nhận hồ sơ qua bưu điện).
VI. Hình thức tuyển và thời gian tuyển
– Hình thức tuyển: xét hồ sơ và phỏng vấn.
– Thời gian thi tuyển: dự kiến 01/9/2017 đến 05/9/2017.
Ghi chú: Mọi chi tiết xin liên hệ với phòng Tổ chức hành chính Khoa, số điện thoại liên hệ: 02437450145; 02437450146.