+84-4-37450188

Công khai nhu cầu bổ nhiệm

Ngày: 22/07/2016 23:17

 

V/v Công khai nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, PGiáo sư

 

Căn cứ  Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/ 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 24/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/ 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/07/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội,

Khoa Y Dược, ĐHQGHN thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của các ngành, chuyên ngành như sau:

 

STT

Bộ môn

Số lượng Giáo sư cần bồ nhiệm (người)

Số lượng Phó Giáo sư cần bồ nhiệm (người)

 1.  

Bộ môn Nội

01

01

 1.  

Bộ môn Ngoại

01

01

 1.  

Bộ môn Sản phụ khoa

01

01

 1.  

Bộ môn Nhi

01

01

 1.  

Bộ môn Liên chuyên khoa (Truyền nhiễm, Y học cổ truyền, Da liễu, Tâm thần học, Thần kinh, Ung Thư, Phục hồi chức năng)

01

01

 1.  

Bộ môn Mắt và Tai mũi họng

01

01

 1.  

Bộ môn Răng Hàm Mặt

01

 

 1.  

Bộ môn Kỹ thuật Y học

01

01

 1.  

Bộ môn Điều dưỡng và Huấn luyện kỹ năng

01

01

 1.  

Bộ môn Y Dược học cơ sở

01

01

 1.  

Bộ môn Bào chế và Công nghệ Dược phẩm

01

 

 1.  

Bộ môn Dược liệu và Dược học cổ truyền

01

01

 1.  

Bộ môn Dược lý và Dược lâm sàng

01

01

 1.  

Bộ môn Hóa dược và kiểm nghiệm thuốc

01

01

 

Khoa Y Dược, ĐHQGHN trân trọng đề nghị các nhà giáo, nhà khoa học đủ điều kiện theo quy định hiện hành có nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại ĐHQGHN nộp hồ sơ đăng ký bổ nhiệm.

Hồ sơ đăng ký gồm:

 1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.
 2. Bản sao công chứng quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước.
 3. Bản sao công chứng giấy công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước.

Đối với ứng viên đã được bổ nhiệm làm Giáo sư, Phó Giáo sư                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 tại một cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài cần có quyết định của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài hoặc cấp có thẩm quyền ở nước ngoài cấp.

 1. Lý lịch khoa học.
 2. Minh chứng về thời gian giảng dạy tại các đơn vị giáo dục (theo quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 của Thủ tướng chính phủ).
 3. Quyết định lương hiện hưởng
 4. Công văn đề nghị bổ nhiệm của Bộ môn; Biên bản họp Bộ môn.

 

Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận Tổ chức cán bộ, Phòng 308, nhà Y1, Khoa Y Dược, ĐHQGHN - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Bộ phận Tổ chức Cán bộ, số điện thoại (04).37450188/ 308.

 

Trân trọng thông báo./.