+84-4-37450188

Đào tạo - Tuyển sinh

Tin tức - Khoa

Tin sinh viên

Sự kiện

02/17 14

Thông báo về Hội thảo Hệ thống...

Start: 10:00PM

Phòng 201 Khoa Y Dược, nhà Y1, 144 Xuân...

09/16 04

Khai giảng năm học mới 2016

Start: 08:00AM

Hội trường Khoa

Tất cả Sự kiện

Thông báo

Cán bộ Khoa