+84-4-37450188

Hợp tác đào tạo trong lĩnh vực Răng Hàm Mặt giữa khoa Y Dược và ĐH Dankook

Ngày: 06/03/2017 22:25

 

Ngày 20/2/2017, Khoa Y Dược, ĐHQGHN và Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, ĐH Dankook, Hàn Quốc đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo lĩnh vực Răng Hàm Mặt.

Chi tiết tại đây