+84-4-37450188

Đại học Rennes1, Cộng hòa Pháp

Ngày: 27/07/2016 02:35

Đại học Rennes 1 được thành lập từ năm 1969, với tiền thân là Đại học Breton, một trường đại học lâu đời thành lập từ năm 1461. Đại học Rennes 1 là một Đại học Tổng hợp với nhiều chuyên ngành như khoa học cơ bản, y học, dược học, triết học, kinh tế… Trường hiện có 22,000 sinh viên, 1600 giảng viên giảng dạy và 940 nhân viên.


Khoa Y Dược và Đại học Rennes1 đã thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài trong các lĩnh vực:

  • Trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên
  • Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Ngoài ra, Đại học Rennes 1 còn giúp đỡ nhiệt tình Khoa Y Dược trong việc xây dựng chương trình đào tạo bác sỹ đa khoa và dược sỹ. Đầu năm 2012, đại học Rennes đã gửi thư mời hai cán bộ Khoa Y Dược sang thăm quan, học tập mô hình đào tạo bác sỹ đa khoa và dược sỹ ở đại học Rennes1, cũng như thảo luận về việc thiết lập mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.