+84-4-37450188

Đại học EWHA, Hàn Quốc

Ngày: 27/07/2016 02:04

Vài nét về Đại học EWHA - Hàn Quốc

Thành lập năm 1945, Trường Dược ĐH Phụ nữ Ehwa luôn là một trong những trường đào tạo ngành dược danh giá nhất tại Hàn Quốc. Trường cũng là một trong số cơ sở đầu tiên đào tạo ngành Dược tại Hàn Quốc. Trường hướng tới đào tạo những dược sĩ có hiểu biết và có khả năng phát triển các lĩnh vực: sản xuất, nghiên cứu phát triển thuốc, phân phối thuốc và điều trị.

Hợp tác giữa Khoa Y Dược với  Đại học EWHA - Hàn Quốc

Từ năm 2011, Khoa Y Dược, ĐHQGHN và Đại học EWHA đã thiết lập mối quan hệ hợp tác, trong đó đặc biệt chú trọng tới những vấn đề trao đổi sinh viên và cùng nhau thực hiện các hoạt động cộng đồng như khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho nhân dân ở những nghèo…

Ngày 25/02/2012, Khoa Y Dược ĐHQGHN và khoa Dược Đại học EWHA đã cùng nhau ký Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác về việc trao đổi sinh viên, theo đó sinh viên ngành dược của hai bên sẽ tham gia vào những khóa lâm sàng ngắn ngày ở nước bạn.