+84-4-37450188

Đại học Yonsei, Hàn Quốc

Ngày: 27/07/2016 02:21

Được thành lập từ năm 1885, Đại học Yonsei là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Hàn Quốc, đồng thời cũng được xếp  hạng hai trong bảng xếp hạng những trường đại học đa ngành hàng đầu Hàn Quốc, sau đại học Tổng hợp Seoul.

 

Đại học Yonsei đứng thứ 129 trên bẳng xếp hạng những trường đại học tốt nhất thế giới và đứng khoảng thứ 4 -5 trên bảng xếp hạng những trường đại học tốt nhất Hàn Quốc.

Đại học Yonsei đã mời Ban lãnh đạo khoa Y Dược sang trao đổi thiết lập mối quan hệ hợp tác và tham quan mô hình kết hợp bệnh viện - đại học ở Khoa Y, Đại học Yonsei. Sắp tới, Đại học Yonsei sẽ tiếp tục hỗ trợ Khoa Y Dược trong việc đào tạo đội ngũ giảng viên trẻ.