+84-4-37450188

Văn bản, biểu mẫu

Mẫu đơn phúc khảo bài thi năm 2018

Mẫu đơn phúc khảo bài thi năm 2018

Mẫu đơn phúc khảo bài thi là mẫu đơn sử dụng cho sinh viên có thắc mắc về điểm thi của mình. Nếu sau một kì thi, bạn thấy có một hoặc một số môn mình làm tốt nhưng không đạt điểm như mong muốn, thì bạn có thể làm đơn gửi lên nhà trường để được xem xét chấm lại một lần nữa

Xem tiếp