+84-4-37450188

TB Về việc nhận tiền hỗ trợ học tập, trợ cấp xã hội kỳ 1 năm học 2017-2018, Học bổng kỳ 2 năm học 2016-2017 cho sinh viên Khoa Y Dược

Ngày: 07/12/2017 04:05

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo các nội dung liên quan đến việc nhận tiền hỗ trợ học tập như sau:

  1. Danh sách SV hưởng hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp XH, học bổng 
  2. Kinh phí:
  • Trợ cấp: 17.400.000 đồng ( Mười bảy triệu bốn trăm ngàn đồng)
  • Hỗ trợ học tập: 19.500.000 đồng (Mười chín triệu năm trăm ngàn đồng)
  • Học bổng: 176.900.000 đồng (Một trăm bảy mươi sáu triệu chín trăm ngàn đồng)
  1. Thời gian và địa điểm nhận tiền:
  • Thời gian: Từ ngày 15/12/2017 đến hết ngày 28/12/2017 (Không kể ngày lễ, ngày nghỉ)

Buổi sáng: Từ 8h30 đến 11h30              Buổi chiều: Từ 14h30 đến 16h30

  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính – P.304 nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Yêu cầu sinh viên đến nhận đúng thời gian và photo 01 bản thẻ sinh viên (mang thẻ gốc đối chiếu) để nhận tiền. Quá thời gian trên phòng Kế hoạch Tài chính sẽ khóa sổ và kết chuyển các khoản tiền không được nhận về ngân quỹ của Khoa.

 

Trân trọng thông báo./.