+84-4-37450188

Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm Y tế năm học 2017 - 2018 của sinh viên

Ngày: 15/12/2017 03:57

Căn cứ công văn số 712/BHXH – Q ngày 01/09/2016 về việc thực hiện Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên năm học 2017-2018 của Bảo hiểm xã hội Quận Cầu Giấy Hà Nội. Khoa Y Dược, ĐHQGHN hướng dẫn thu Bảo hiểm Y tế (bắt buộc đối với tất cả các sinh viên như sau:

  1. Mức phí BHYT:
  • Mức phí BHYT: 491,400/đ/sv/12 tháng (thời hạn sử dụng đến 31/12/2018)
  • Mức phí BHXH của Khóa 57 Y: 368,550/đ/sv/9 tháng (thời gian sử dụng đến 30/9/2018)
  • Các sinh viên đã có thẻ BHYT (do địa phương hoặc các tổ chức cấp) phải nộp bản photo Thẻ BHYT (có giá trị sử dụng) cho Phòng ĐT & CTHSSV ( phòng 402 ) trước ngày 25/1/2018
  1. Thời gian thực hiện:
  • Thời gian thu phí: Từ ngày 15/12/2017 đến hết ngày 22/12/2017

(Sau khi Ban cán sự lớp thu đầy đủ lệ phí trên thì sẽ nộp về phòng KHTC)

  • Địa điểm: tầng 3 phòng 304, Nhà Y1, Khoa Y Dược, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian : Từ ngày 25/12/2017 đến hết ngày 27/12/2017

                   Sáng từ: 8:30 – 11:30

                                        Chiều từ: 14:00 – 16:30

  1. Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: Tại Phòng khám đa khoa 182, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội

        Khoa sẽ thực hiện việc giữ lại nới khám chữa bệnh ban đầu để tiếp tục đăng ký cho các năm học tiếp theo. Sinh viên có nhu cầu thay đổi bệnh viện phải liện hệ trực tiếp với Phòng ĐT & CTHSSV

        Đề nghị sinh viên thực hiện đúng thời gian quy định như trên để đảm bảo quyền lợi của mình

            Xem chi tiết tại đây