+84-4-37450188

Thông báo về việc Tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Khoa Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2018

Ngày: 04/01/2018 20:13

Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược Việt Nam lần thứ XIX sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 5 năm 2018, do Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức.

            Để lựa chọn, xét chọn các báo cáo tiêu biểu tham gia Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ toàn quốc, Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Khoa Y Dược vào tháng 1 năm 2018.

            Kính đề nghị các cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên (dưới 35 tuổi tính đến 19/5/2018) chuẩn bị báo cáo tham gia Hội nghị.

            Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Khoa Y Dược năm 2018, dự kiến như sau:

  • Từ nay đến 20/1/2018: đăng ký báo cáo, báo cáo viên & người hướng dẫn và gửi báo cáo tóm tắt tham dự (Mẫu đính kèm).
  • Từ 20 – 27/1/2018: Thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn các đề tài xuất sắc nhất tham gia Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ toàn quốc.
  • Ngày 31/1/2018: Hạn cuối đăng ký trên hệ thống online của Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ toàn quốc.

Mọi ý kiến xin liên hệ:

Phòng QLKH&HTPT: 0437.450.188 (Máy lẻ 302)

Email: khcn.smp@gmail.com

Hoặc BS. Ngô Thị Tâm (Email: ngothitam.hmu@gmail.com/SĐT: 0944427392)