+84-4-37450188

Chương trình học bổng Lawrence S.Ting năm học 2018-2019

Ngày: 28/03/2018 09:15

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting (gọi là học bổng Lawrence S.Ting) năm học 2018-2019 như sau:

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Là sinh viên (SV) đại học hệ chính quy (không xét cho SV tốt nghiệp ra trường năm 2018);

- Kết quả học tập học kỳ 1, năm học 2017-2018:

            + Đối với học bổng dành cho SV có thành tích học tập xuất sắc: Điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên;

            + Đối với học bổng dành cho SV có hoàn cảnh khó khăn: Điểm trung bình chung học tập đạt loại khá trở lên;

- Kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017-2018 đạt loại tốt trở lên;

- Tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội;

- Ưu tiên SV đã từng được nhận học bổng Lawrence S.Ting mà vẫn duy trì được kết quả học tập và rèn luyện theo yêu cầu;

- Có trách nhiệm tích cực tham gia các hoạt động do Quỹ tổ chức.

  1. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 18 suất, gồm 9 suất dành cho SV có thành tích học tập xuất sắc và 9 suất dành cho SV có hoàn cảnh khó khăn.

TT

Đơn vị đào tạo

Hồ sơ học bổng

Tổng hồ sơ

SV có thành tích học tập xuất sắc

SV có hoàn cảnh

khó khăn

1                      

Trường ĐH KHTN

2

1

3

2                      

Trường ĐH KH XH&NV

1

2

3

3                      

Trường ĐH Ngoại ngữ

2

1

3

4                      

Trường ĐH Công nghệ

1

1

2

5                      

Trường ĐH Kinh tế

1

1

2

6                      

Trường ĐH Giáo dục

1

1

2

7                      

Khoa Luật

1

1

2

8                      

Khoa Y dược

0

1

1

TỔNG CỘNG

9

9

18

  1. 3. Trị giá mỗi suất học bổng

Giá trị mỗi suất học bổng là 10.000.000 đồng/SV/năm học. Học bổng được chuyển vào tài khoản của SV theo 2 học kỳ (mỗi học kỳ là 5 tháng, mỗi tháng là 1.000.000 đồng/SV).

  1. Quy trình xét chọn

- ĐHQGHN gửi hồ sơ đề cử;

- Quỹ học bổng xét duyệt; gặp mặt, phỏng vấn trực tiếp SV và quyết định.

- Thủ tục xét cấp học bổng theo học kỳ: Học kỳ 1 vào tháng 5 và học kỳ 2 vào tháng 3 năm sau. Sau khi được nhận học bổng học kỳ 1, SV phải nộp bổ sung bảng điểm của học kỳ 1 và giấy xác nhận tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội trong học kỳ 1 để Quỹ xét tiếp học bổng học kỳ 2.

Lưu ý: Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn, SV sẽ không được Quỹ trao học bổng và đơn vị cũng không được đề cử SV khác thay thế.

  1. Hồ sơ đăng ký học bổng

- 02 đơn xin cấp học bổng, có dán ảnh (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt - theo mẫu);

- Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2017- 2018, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản tự thuật về bản thân, bằng tiếng Anh (ghi rõ lý lịch bản thân, cảm tưởng và nguyện vọng của mình);

- 02 thư giới thiệu của 2 thầy/cô giáo, có xác nhận của đơn vị đào tạo (mỗi thầy/cô giáo viết 01 thư riêng);

- 01 bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội, hỗ trợ cộng đồng (có xác nhận của tổ chức từ thiện hoặc đơn vị tổ chức hoặc của đơn vị đào tạo);

- Bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ hỗ trợ cộng đồng; Lawrence S.Ting (tham khảo tại website của Quỹ: www.lawrencestingfund.org);

- Xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn của địa phương (đối với SV thuộc diện vượt khó);

- Thông tin về số tài khoản của SV tại Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank);

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học …(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu SV xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Lawrence S.Ting, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới SV; tiến hành xét chọn SV theo yêu cầu, gửi danh sách (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 10/4/2018.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình
học bổng này.

Trân trọng thông báo./.