+84-4-37450188

Cử sinh viên tham dự Diễn đàn sinh viên Chấu Á với môi trường năm 2018

Ngày: 12/04/2018 18:18

Phòng ĐT & CTHSSV thông báo nội dung sau: 

 
Thực hiện theo công văn số 1101/ĐHQGHN - CTHSSV ngày 03/4/2018   
 
 V/v Cử sinh viên tham dự diễn đàn sinh viên Chấu Á với Môi trường năm 2018 với chủ đề "Gift from Tropical Rain Forest" và đây là một hoat động giao lưu sinh viên quốc tế có ý nghĩa của Quỹ Môi trường AEON tổ chức: 
 
Thời gian: Từ 01/8/2018 - 05/8/2018 
 
Địa điểm: Malaysia
 
Kinh phí: Do Ban tổ chức đài thọ 
 
Tiêu chí xét chọn: Sinh viên năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 
 
Hồ sơ đăng ký xem tại File đính kèm;
 
Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký tham dự: Trước 16h00 ngày 27/4/2018 tại Phòng 402 Phòng ĐT & CTHSSV Khoa Y Dược 
 
 
 
Các tin liên quan: