+84-4-37450188

V/v Cử sinh viên tham dự Diễn đàn lãnh đạo trẻ Châu Á 2018

Ngày: 12/04/2018 18:22

Phòng ĐT & CTHSSV thông báo nội dung sau: 
 
Thực hiên theo công văn số 1198/ĐHQGHN - CTHSSV ngày 10/4/2018   
 
 Cử sinh viên  tham dự Diễn đàn lãnh đạo trẻ Châu Á  2018 - STEP Ecosperity Dialogue 2018 với chủ đề "Tomorrow Starts Today! From Idears to Impact"  do Đại học Quốc gia Singapore (NUS) phối hợp cùng Quỹ quốc tế Tamasek tổ chức và đây là một hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế có ý nghĩa: 
 
Thời gian: Từ 03/6/2018 - 07/6/2018 
 
Địa điểm:  Đại học Quốc gia Singapore (NUS) 
 
Kinh phí: Do Ban tổ chức đài thọ 
 
Hồ sơ đăng ký xem tại file đính kèm;
 
Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký tham dự: Trước 16h00 ngày 16/4/20
 
 
 
 
Tin liên quan: