+84-4-37450188

Thông báo giải thưởng KOVA

Ngày: 16/05/2018 14:06

Tiếp nối thành công của Giải thưởng KOVA 15 năm qua, như thường niên, phòng CTHSSV thông báo về Giải thưởng KOVA lần thứ 16 năm 2018. 
Trong số 4 hạng mục giải thưởng KOVA năm nay, Khoa Y Dược đề xuất 3 hạng mục phù hợp với Khoa như sau:
- Sinh viên nghèo vượt khó học giỏi - Hạng mục Nghị lực
- Sinh viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu Khoa học - Hạng mục triển vọng
- Cá nhân/ tập thể có công trình nghiên cứu Khoa học đã được ứng dụng thực tiễn - Hạng mục Kiến tạo
 
Đính kèm email bao gồm:
- Công văn từ ủy ban giải thưởng KOVA
- Thông tin chung về giải thưởng
- Mẫu thư đề cử của nhà trường
- Đơn đăng ký tham gia các hạng mục: Triển vọng, Nghị lực, Kiến tạo

Bên cạnh đó, thông tin đầy đủ về hồ sơ có thể tải trực tiếp tại website www.kovaprize.com hoặc liên hệ hotline: 01234 612 227 hoặc 0989 506 186.

Đề nghị các em sinh viên quan tâm nộp hồ sơ đầy đủ, đựng trong túi đựng hồ sơ và ghi rõ các giấy tờ có trong túi hồ sơ nộp về phòng CTHSSV - P 402 nhà Y1 - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN trước 16h ngày 15/06/2018. 

Rất mong các em sinh viên đủ điều kiện nhanh chóng làm hồ sơ đăng ký đúng hạn.