+84-4-37450188

Học bổng Khuyến khích học tập Học kỳ I năm học 2017-2018

Ngày: 07/06/2018 14:10

  Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về việc cấp Học bổng Khuyến khích học tập Học kỳ I năm học 2017-2018, nội dung của thông báo được tóm tắt như sau:
- Danh sách gồm 31 sinh viên được nhận Học bổng. (Danh sách cụ thể và số tiền Học bổng được nhận tương ứng xin xem chi tiết trong file đính kèm)
- Thời hạn nhận Học bổng: Từ ngày 13/6/2018-25/6/2018, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6
                                             Sáng: Từ 8h30-11h30
                                             Chiều: Từ 14h00-17h00
- Địa điểm: Tại Phòng Kế hoạch Tài chính- P304 - nhà Y1 - 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - HN
- Khi đi sinh viên nhớ mang: 01 bản photo chứng minh thư nhân dân, kèm theo bản chính để đối chiếu khi nhận Học bổng.
- Lưu ý: Quá thời hạn nhận Học bổng nói trên, Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ khóa sổ & kết chuyển các khoản không được nhận vào Ngân quỹ của Khoa.
 
    Vậy Phòng ĐT&CTHSSV thông báo về kế hoạch cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017-2018 của Phòng Kế hoạch tài chính, yêu cầu các em sinh viên có tên đến nhận Học bổng đúng hạn.