+84-4-37450188

TB chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2018-2019 (đăng ký trực tuyến).

Ngày: 30/08/2018 08:17

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc (gọi là học bổng Posco) năm học 2018-2019 triển khai thông qua hình thức đăng ký trực tuyến như sau:

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Là sinh viên đại học hệ chính quy (trừ sinh viên Khóa QH-2018).

- Năm học 2017-2018 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

Lưu ý:

- Đối với sinh viên năm thứ 4: Đáp ứng yêu cầu trên và đã từng được nhận học bổng Posco trong thời gian học đại học.

- Ưu tiên sinh viên đã từng được nhận học bổng này mà vẫn đáp ứng yêu cầu.

  1. Trị giá học bổng: 500 USD/sinh viên/năm học.
  2. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 20 sinh viên (tỉ lệ nam/nữ là 50%)

 

TT

Đơn vị đào tạo

Số lượng

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

2

2

Trường ĐH KH XH&NV

3

3

Trường ĐH Ngoại ngữ

3

4

Trường ĐH Công nghệ

2

5

Trường ĐH Kinh tế

2

6

Trường ĐH Giáo dục

(Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử)

2

7

Khoa Luật

2

8

Khoa Y dược

2

9

Khoa Quốc tế

2

Tổng cộng

20

 

 

  1. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm năm học 2017-2018 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bằng tiếng Anh, theo mẫu);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên nếu được nhận học bổng, có độ dài không quá 2 trang A4 (bằng tiếng Việt);

- Bài viết tìm hiểu về học bổng Posco và Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc, có độ dài không quá 2 trang A4 (bằng tiếng Việt);

- Các minh chứng về: thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội… (nếu có).

  1. 5. Đăng ký hồ sơ trực tuyến và dự kiến quy trình xét chọn

Hồ sơ đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://123.25.15.12:8888/hocbong.

Thời gian sinh viên đăng ký: Trước 17 giờ, ngày 7/9/2018.

ĐHQGHN thông báo kết quả sinh viên đạt vòng sơ duyệt: Trước ngày 14/9/2018.

Sinh viên đạt vòng sơ duyệt nộp hồ sơ tại đơn vị: Trước ngày 21/9/2018.

Đơn vị thẩm định hồ sơ sinh viên và gửi đề cử tới ĐHQGHN: Trước ngày 28/9/2018.

ĐHQGHN thẩm định và gửi đề cử tới Quỹ học bổng: Trước ngày 5/10/2018.

ĐHQGHN thông báo kết quả: Trước ngày 18/10/2018.

ĐHQGHN tổ chức Lễ trao học bổng: Tuần cuối của tháng 10 năm 2018.

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng trên website và các kênh thông tin khác của đơn vị để sinh viên được biết, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho những sinh viên có nguyện vọng và đủ điều kiện tham gia chương trình học bổng theo quy định.

Địa chỉ hỗ trợ thông tin: Điện thoại 024.37547670 (số máy lẻ 416);      
Email: hocbongvnu@vnu.edu.vn, hocbongvnu@gmail.com.

Trân trọng thông báo./.