+84-4-37450188

TB về Chương trình Tuần lễ sinh viên AUN 2018 tại Đại học Indonesia

Ngày: 18/09/2018 15:28

Hiện Phòng ĐT & CTHSSV đã nhận được thông báo của ĐQHGHN về Chương trình Tuần lễ sinh viên AUN 2018 tại Đại học Indonesia 
  - Đối tượng tham dự: Sinh viên của ĐHQGHN 
   - Thời gian tham dự: 14 - 27/10/2018
   - Chỉ tiêu : 02 sinh viên 
   - Điều kiện tham dự: 
   + Là sinh viên đại học năm 2 trở lên hệ chính quy của ĐHQGHN
   + Có điểm trung bình chung các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0
   + Có trình độ Tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5 hoặc tương đương (TOEFL ITP 510 / CBT 180 / IBT 64 / PAPER 510; TOEIC 600) . Trong trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu sinh viên cần có xác nhận của bộ phận phụ trách về quan hệ quốc tế của đơn vị về trình độ Tiếng Anh khi tham dự chương trình
   + Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của Đại học Indonesia (chi tiết trong tài liệu đính kèm mục "How to apply" )
 - Hồ sơ đăng ký: Sinh viên hoàn thiện theo mẫu đăng ký của AUN (tài liệu đính kèm)
- Chi phí tham dự khóa học:  
+ 01 Sinh viên  được học bổng hỗ trợ toàn phần của Đại học Indonesia
+ 01 sinh viên còn lại cần đóng phí 500S cho chương trình 
+ Các chi phí học bổng trên bao gồm vé máy bay , bảo hiểm...
- Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: 15h00 ngày 19/9/2018 tại Phòng 402 Phòng ĐT & CTHSSV , Khoa Y Dược 
Xem chi tiết tại đây