+84-4-37450188

Cử sinh viên tham dự diễn đàn văn hóa thanh niên ASEAN lần thứ 16 và ASEAN +3 lần thứ 6 với chủ đề: "Creative Community"

Ngày: 18/09/2018 15:21

Hiện Phòng ĐT & CTHSSV đã nhận được thông báo của ĐQHGHN về việc Cử sinh viên tham dự diễn đàn văn hóa thanh niên ASEAN lần thứ 16 và ASEAN +3 lần thứ 6 với chủ đề: "Creative Community"
Thành phần tham dự: 01 cán bộ và 04 sinh viên 
Thời gian tham dự: 11-16/11/2018 
Địa điểm: Trường đại học Ateneo de Manila,Philppin 
Kinh phí: Ban tổ chức sẽ đài thọ chi phí ăn ở, đi lại tại Philippin theo chương trình. Cán bộ, SV tự chi trả hoặc đơn vị chọn cử  hỗ trợ kinh phí vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Philippin và lệ phí tham dự 100 USD/người 
Đay là một hoạt động giao lưu quốc tế có ý nghĩa đồng thời cũng là cơ hội nnaang cao tầm hiểu biết về các vấn đề văn hóa, nghệ thuật phong phú đa dạng 
Hồ sơ đăng ký xem tại File đính kèm thông báo 
Yêu cầu : Các sinh viên đăng ký tham dự chương trình gửi hồ sơ về phòng 402. Phòng CTHSSV Khoa Y Dược trước 16h00 ngày 15/9/2018 
Sau thời gian trên phòng CTHSSV sẽ không nhận hồ sơ của sinh viên đăng ký tham dự chương trình 
Trân trọng./.