+84-4-37450188

TB về chương trình học bổng Shinnyo-en, Nhật Bản (gọi tắt là học bổng Shinnyo) năm học 2018-2019

Ngày: 02/10/2018 14:11

Phòng ĐT&CTHSSV vừa nhận được thông báo về chương trình học bổng Shinnyo-en, Nhật Bản (gọi tắt là học bổng Shinnyo) năm học 2018-2019. Nội dung chính như sau:
- Đối tượng:
SV đã được nhận HB Shinnyo-en: có kết quả học tập loại Khá và rèn luyện loại Tốt trở lên, ưu tiên SV có hoàn cảnh khó khăn, tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, Đoàn hội, Nghiên cứu Khoa học...
+ SV năm thứ nhất: Đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2018, có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ chi phí học tập. SV đã được nhận HB sẽ được xét cấp HB trong các năm học sau nếu đáp ứng được yêu cầu của HB.
- Trị giá: 300 USD/ SV/ năm học
- Chỉ tiêu: 04 SV trong đó:
02 SV đã được nhận HB hoặc bổ sung thay thế
02 SV năm thứ nhất nhận lần đầu.
- Các thông tin chi tiết về chương trình học bổng nói trên cũng như hồ sơ đăng ký học bổng xin xem kỹ trong file đính kèm.
- Hồ sơ đề nghị xét học bổng xin nộp về P402 - Phòng Công tác Học sinh sinh viên, nhà Y1-144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN cho cô Hương (Tel: 0367520470) trước 16h ngày 17/10/2018.
- Tất cả hồ sơ nộp sau ngày 17/10/2018 được xem như không hợp lệ.
Phòng ĐT&CTHSSV thông báo để các em sinh viên đủ điều kiện và quan tâm được biết và hoàn thiện hồ sơ đúng hạn.