+84-4-37450188

Xét tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở và cấp ĐHQGHN năm 2018

Ngày: 01/11/2018 10:08

Thực hiện chủ trương về công tác thi đua khen thưởng của ĐHQGHN, nhằm tổng kết phong trào thi đua học tập, lao động nghiên cứu khioa học rèn luyện đạo đức của học sinh sinh viên và hướng tới kỷ niệm 25 năm Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN và 112 năm truyền thống ĐHQGHN. 
Phòng ĐT & CTHSSV thông báo các bạn sinh viên được biết về chương trình trên 
Yêu cầu để đáp ứng được danh hiệu trên xem tại File đính kèm công văn về nội dung yêu cầu 
Thời gian gửi hồ sơ xét tặng danh hiệu " Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở và cấp ĐHQGHN năm 2018 " trước ngày 10/11/2018 tại phòng 402 Khoa Y Dược, Phòng ĐT & CTHSSV  
Lưu ý : Sau thời gian trên phòng ĐT & CTHSSV sẽ không nhận thêm bất cứ hồ sơ của sinh viên nào nếu nộp muộn 
Trân trọng cảm ơn./. 
Xem chi tiết trong file đính kèm