+84-4-37450188

TB về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017-201

Ngày: 08/11/2018 09:53

1. Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018 (Chi tiết trong file đính kèm)
2. Thời gian và địa điểm nhận học bổng:
    Thời gian: Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 30/11/2018
                        Buổi sáng: từ 8h30 đến 11h30
                        Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00
    - Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính - P.304 nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
    - Lưu ý: Yêu cầu sinh viên đến nhận đúng thời gian và photo 01 bản thẻ sinh viên (mang thẻ gốc đối chiếu) để nhận tiền. Quá thời hạn trên phòng Kế hoạch Tài chính sẽ khóa sổ và kết chuyển các khoản tiền không được nhận về ngân quỹ của Khoa
 
Trân trọng thông báo.