+84-4-37450188

Thông báo về việc nhận tiền hỗ trợ học tập và trợ cấp xã hội

Ngày: 19/11/2018 15:42

 

Phòng Đào tạo & Công tác HS-SV,  Khoa Y Dược, ĐHQGHN thông báo: "Về việc nhận tiền hỗ trợ học tập, trợ cấp Xã hội kì 1 năm học 2018 - 2019 của sinh viên Khoa Y Dược" với các nội dung chính như sau:

- Thời gian: từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 14/12/2018 (không kể ngày lễ, ngày nghỉ).
     + Buổi sáng: từ 8h30 đến 11h30
     + Buổi chiều: Từ 14h30 đến 16h30
- Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính - P.304 nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
Lưu ý
* Yêu cầu sinh viên đến nhận đúng thời hạn và photo 01 thẻ sinh viên (mang thẻ gốc để đối chiếu) để nhận tiền. 
Quá thời hạn trên phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ khóa sổ và kết chuyển các khoản tiền không được nhận về ngân quỹ của Khoa.