+84-4-37450188

Thông báo thu tiền Bảo hiểm y tế năm 2019

Ngày: 27/11/2018 10:52

Thân gửi các bạn sinh viên Khoa Y Dược 

Hiện nay phòng ĐT & CTHSSV đã có thông báo chính thức về việc thu tiền Bảo hiểm y tế năm 2019 
Thời gian thu : 01/12/2018 - 15/12/2018 
Địa điểm nộp tiền BHYT : phòng 304, phòng KH - TC ,Khoa Y Dược 
Thời gian nộp tiền tại phòng KH - TC : 17/12/2018 - 22/12/2018 (Từ thứ 2 - thứ 6 trong tuần) 
Hình thức thu: Tiền mặt 
+ Đối với khóa 58 Y, 59 Dược sẽ thu: 394,065/đ/sv/9 tháng 
+ Đối với khóa 59 Y, 60 Dược, 60 Y, 61 Dược , 61 Y, 62 R, 62 Dược, 62 Y sẽ thu: 525,420/đ/sv/12 tháng 
Thời gian nhận bản kê khai thông tin: từ ngày 27/11/2018 - 30/11/2018 gặp cô H.Nga ( tại phòng 402) phòng ĐT & CTHSSV , Khoa Y Dược 
Thời gian nộp bản kê khai đến hết ngày 07/12/2018 
Yêu cầu : 
- Các bạn Cán bộ lớp thu tiền của những bạn sinh viên đăng ký mua BHYT của năm 2019 (Bắt buộc các sinh viên và chỉ trừ trường hợp sinh viên được cấp theo hộ gia đình ở tại địa phương thì không phải mua nhưng phải nộp bản photo bản thẻ BHYT được cấp mới của năm 2019 về phòng 402, phòng ĐT & HSSV 
- Hiện đã có mẫu tờ khai BHYT các bạn cán bộ lớp lên phòng 402 để nhận về phát cho các bạn sinh viên trong lớp kê khai ( chú ý: kê khai thông tin theo hộ khẩu gia đình 
- Hiện phòng ĐT & CTHSSV gửi bản kê khai mẫu để sinh viên dựa vào tờ khai mẫu để kê khai thông tin của mình 
- Sau thời gian thông báo trên nếu sinh viên nào nộp chậm muộn hoặc tập thể lớp nộp chậm muộn thì phòng KH - TC sẽ nhận tiền thu của lớp đó 
- Thông báomẫu khai thông tin (xem tại website hoặc file đính kèm ) 
Trân trọng./.