+84-4-37450188

TB chương trình học bổng Vừ A Dính năm học 2018-2019.

Ngày: 29/11/2018 09:31

Phòng ĐT&CTHSSV vừa nhận được thông tin về chương trình học bổng Vừ A Dính. Tiếp nối thành công của học bổng Vừ A Dính những năm qua, năm học 2018-2019 học bổng tiếp tục được tổ chức với nột dung chính như sau:
- Đối tượng: Sinh viên là người Dân tộc thiểu số, năm học 2017-2018 có kết quả học tập đạt loại Khá trở lên và rèn luyện đạt loại Tốt trở lên. Riêng với sinh viên năm thứ nhất dựa trên kết quả trong Giấy báo trúng tuyển Đại học năm 2018.
- Trị giá: 1.500.000 đồng/SV
- Chỉ tiêu: 12 sinh viên
- Hồ sơ đăng ký học bổng và thông tin chi tiết cụ thể xin xem trong file đính kèm.
- Hồ sơ xét nhận Học bổng nộp tại P405 - Phòng CTHSSV, nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN cho cô Hương (Tel: 0367520470) trước 12h00 ngày 5/12/2018 (thứ Tư) trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.
- Hồ sơ đã nộp không trả lại, các hồ sơ nộp sau 12h ngày 5/12/2018 được coi là không hợp lệ.
Phòng ĐT& CTHSSV xin thông báo để các em sinh viên quan tâm được biết và nộp hồ sơ đúng hạn.