+84-4-37450188

TB chương trình học bổng Vingroup năm học 2018-2019

Ngày: 29/11/2018 09:13


Phòng ĐT&CTHSSV vừa nhận được thông tin về chương trình học bổng của Tập đoàn Vingroup (gọi tắt là học bổng Vingroup) năm học 2018-2019, nội dung chính của chương trình như sau:

- Đối tượng: 
+ Sinh viên đang học năm thứ 2, 3, 4.
+ Kết quả học tập năm học 2017-2018 đạt loại Xuất sắc và có chứng chỉ Tiếng Anh từ B2 trở lên (hoặc tương đương)
+ Đạt giải Nghiên cứu Khoa học cấp ĐHQGHN hoặc giải Nhất/ giải Nhì NCKH cấp Trường và kết quả học tập năm 2017-2018 từ loại Khá trở lên.
+ Ưu tiên SV tham gia các hoạt động xã hội và đoàn thể.
- Trị giá: 10.000.000 đồng/ SV/ năm học
- Chỉ tiêu: 3 sinh viên (trong đó, 02 sinh viên xuất sắc và 01 sinh viên có thành tích NCKH)
- Hồ sơ đăng ký học bổng và thông tin chi tiết cụ thể xin xem trong file đính kèm.
- Hồ sơ xét nhận Học bổng nộp tại P405 - Phòng CTHSSV, nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN cho cô Hương (Tel: 0367520470) trước 12h00 ngày 5/12/2018 (thứ Tư) trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.
- Hồ sơ đã nộp không trả lại, các hồ sơ nộp sau 12h ngày 5/12/2018 được coi là không hợp lệ.
Phòng ĐT& CTHSSV xin thông báo để các em sinh viên quan tâm được biết và nộp hồ sơ đúng hạn.