+84-4-37450188

Thông báo chương trình tao đổi sinh viên tại Đại học Kyushu, Nhật bản trong năm học 2019-2020

Ngày: 21/12/2018 08:58

Thân gửi các bạn sinh viên Khoa Y Dược 

Phòng ĐT & CTHSSV xin thông báo về chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học kyushu, Nhật bản trong năm học 2019-2020
Đối tượng tham dự: Sinh viên của ĐHQGHN 
Thời gian tham dự: Tham khảo tài liệu đính kèm 
Chỉ tiêu: 05 sinh viên 
Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham dự chương trình : Sinh viên xem tại File đính kèm  
Chi phí: + Sinh viên tham dự chương trình được miễn học phí và các chi phí đăng ký học ban đầu 
              + Các chi phí khác sinh viên tuw3j chi trả (bảo hiểm, chi phí ăn, ở tại Nhật Bản)
Học bổng: Sinh viên có cơ hội được lựa chọn học bổng để nhận học bổng JASSO  (phần Scholarship trong bản hướng dẫn đính kèm) 
Hạn nộp hồ sơ : 16h00 ngày 25/1/2019 tại phòng 402 Khoa Y Dược