+84-4-37450188

Học phí - Học bổng

Thông báo V/v thu học phí học kỳ II, năm học 2017-2018

Thông báo V/v thu học phí học kỳ II, năm học 2017-2018

Phòng ĐT & CTHSSV thông báo về việc thu học phí và thời gian thu học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 cụ thể như sau: Thời gian thu học phí: Bắt đầu từ 09/4/2018-23/4/2018; Mức thu học phí của từng ngành: xem tại file đính kèm hoặc tại bảng tin Tầng 2, Nhà Y 1, Khoa Y Dược, ĐHQGHN; Cách thức thu học phí: Thu qua Ngân hàng BIDV hình thức chuyển khoản bằng chính tài khoản của Sinh viên;

Xem tiếp
Học bổng cấp trường

Học bổng cấp trường

Danh sách các học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội dành cho sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội được đăng tải trên các trang sau:

Xem tiếp