+84-4-37450188

Thông báo

V/v Cử sinh viên tham dự Diễn đàn lãnh đạo trẻ Châu Á 2018

V/v Cử sinh viên tham dự Diễn đàn lãnh đạo trẻ Châu Á 2018

Phòng ĐT & CTHSSV thông báo nội dung sau: Thực hiên theo công văn số 1198/ĐHQGHN - CTHSSV ngày 10/4/2018 Cử sinh viên tham dự Diễn đàn lãnh đạo trẻ Châu Á 2018 - STEP Ecosperity Dialogue 2018 với chủ đề "Tomorrow Starts Today! From Idears to Impact" do Đại học Quốc gia Singapore (NUS) phối hợp cùng Quỹ quốc tế Tamasek tổ chức và đây là một hoat động giao lưu sinh viên quốc tế có ý nghĩa :

Xem tiếp
Cử sinh viên tham dự Diễn đàn sinh viên Chấu Á với môi trường năm 2018

Cử sinh viên tham dự Diễn đàn sinh viên Chấu Á với môi trường năm 2018

Thông báo V/v cử sinh viên tham dự Diễn đàn sinh viên Chấu Á với môi trường năm 2018 Thực hiện theo công văn số 1101/ĐHQGHN - CTHSSV ngày 03/4/2018 V/v Cử sinh viên tham dự diễn đàn sinh viên Chấu Á với Môi trường năm 2018 với chủ đề "Gift from Tropical Rain Forest" và đây là một hoat động giao lưu sinh viên quốc tế có ý nghĩa của Quỹ Môi trường AEON tổ chức:

Xem tiếp