+84-4-37450188

Thông báo

Chương trình trao đổi cán bộ với Đại học Y Khoa Osaka

Chương trình trao đổi cán bộ với Đại học Y Khoa Osaka

Trong khuôn khổ hợp tác giữa giữa Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Y Khoa Osaka, Nhật Bản; dưới sự hỗ trợ của học bổng Sakura Exchange Program in Science của Quỹ Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (Japan Science and Technology Agency-JST); Khoa Y Dược tổ chức chương trình trao đổi cán bộ và sinh viên với Đại học Y Khoa Osaka, Nhật Bản năm 2018 như sau:

Xem tiếp